Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Nokian Urheilusukeltajat ry:n (”NoUrSuk”) tietosuojaseloste. Tässä tietosuojaselosteessa ilmaisut ”me”, ”meitä” jne. tarkoittavat NoUrSuk:ia ja ilmaisut “sinä”, “sinun” jne. tarkoittavat sinua verkkosivuston käyttäjänä ja NoUrSuk:n jäsenenä.

Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti. Älä käytä sivustoa, jos sen toimintatavat eivät ole sinulle hyväksyttyjä.

Käsittelemme henkilötietojasi huolella, niin verkkosivustolla (www.nokianurheilukeltajat.fi) kuin jäsenrekisterissäkin. Verkkosivuston henkilötiedot eivät ole yhteydessä NoUrSuk:n jäsenrekisterin henkilötietoihin, vaikkakin niissä olevat henkilötiedot voivat olla osittain samoja.

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa sinun käyttäjänä liittyvää tietoa. Sellaisiin sisältyvät sinun itsesi antamat tiedot ja muulla tavoin kerätyt tiedot.
Kuka vastaa henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä?

NoUrSuk on sinusta säilyttämiemme ja käsittelemiemme jäsenrekisterin ja verkkosivuston käyttöön liittyvien ja muulla tavoin hankkimiemme henkilötietojen vastuullinen rekisterinpitäjä.
Mitä teemme henkilötiedoillasi?

Käytämme tietoja vain seuraaviin tarkoituksiin:

  • Jäsenrekisterin ja verkkosivuston hallinnointiin, käyttöön, ylläpitoon ja kehitykseen
  • Tapahtumien, retkien, kilpailujen ja muiden NoUrSuk:n toimintaan liittyvien toimintojen hallinnointiin (esimerkiksi Sukeltajaliiton jäsenyyksien hallintaan ja sukelluslupien hakemiseen).
  • Lakisääteisten vaatimusten noudattamiseen (esim. syys- ja kevätkokousten kutsuihin), verkkosivuston laittoman käytön estämiseen, riitojen ratkaisuun ja sopimusten täytäntöönpanoon
  • Muihin eri tavoilla hyväksymiisi tarkoituksiin

Jos haluamme käyttää henkilötietojasi johonkin muuhun tarkoitukseen, pyydamme siihen erikseen luvan. Käytämme tietojasi vain sellaisiin muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi tai jonka laki edellyttää ja sallii.

Vain rajallisella määrällä NoUrSuk toimihenkilöitä on pääsy henkilötietoihisi (esim. järjestelmän ylläpitäjät ja NoUrSuk:n johtokuntalaiset).

Millaisia henkilötietoja keräämme, käsittelemme ja käytämme?

Keräämme ainoastaan sinun itsesi jäsenrekisteriin antamiasi tietoja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi seuraan liittymisen yhteydessä antamasi tiedot ja eri tapahtumien ilmoittumisien yhteydessä annetut tiedot. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi:

  • Nimi ja osoite
  • Yhteystiedot (puhelin, sähköposti, verkkosivu, jne.)
  • Kansalaisuus (tarvitaan esim. Sotamuseon sukelluslupia varten)
  • Kurssien, tapahtumien tai muiden NoUrSuk-maksujen laskutustiedot (esim. ilmoitettujen henkilöiden nimet ja tyypit, euromäärät, eräpäivät ja maksun status)

Miksi ja kenen kanssa jaamme henkilötietoja?

Ilmoitamme henkilötietojasi Sukeltajaliitolle liiton jäsenyysasioiden hoitamiseksi ja käytämme niitä erilaisten sukelluslupien hakemiseen (esim. suoja-alueluvat ja Sotamuseon sukellusluvat).

Jäsenistön osoitetiedot annetaan tiedotteen postittajalle, jos käytämme seuran ulkopuolista palvelua tähän tarkoitukseen.

NoUrSuk ei jaa henkilötietojasi millekään muulle seuran ulkopuoliselle taholle.

Missä henkilötiedot talletetaan?

Henkilötiedot talletetaan NoUrSuk:n Jäsenrekisterissä rahastonhoitajan tietokoneella. Jäsenrekisterin ylläpitäjä voi pitää niistä varmuuskopioita muilla palvelimilla tai pilvipalveluissa, mutta niihin ei tuolloin ulkopuoliset pääse käsiksi.

Mitä muuta teemme suojataksemme henkilötietosi?

NoUrSuk yrittää suojata tietojasi mahdollisimman hyvin. Käytämme kaikkia kohtuullisia varotoimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi. Pyrimme teknisillä ja organisaatioon liittyvillä keinoilla rajoittamaan luvatonta käyttöä, tietojen luvatonta muokkaamista ja tietojen vahingossa tapahtuvaa häviämistä.

Hyvistä tavoitteestamme huolimatta emme voi kuitenkaan taata täydellistä turvallisuutta verkkoympäristössä. Älä siis talleta mitään turhaa arkaluontoista tai luottamuksellista tietoa sivustolle (mukaan lukien sen keskustelupalstat). Suojaa omat henkilötietosi aina kirjautumalla ulos sivustolta sen jälkeen, kun et enää tarvitse sivuston kirjautumista vaativien osioiden käyttöä. Älä käytä seuran sivustolla samaa salasanaa kuin muissa verkkopalveluissa.
Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme seuraan liittyessäsi ja sivustolle rekisteröityessä annettuja henkilötietojasi niin kauan kun olet seuran jäsen. Eri tapahtumiin (etc) ilmoittautumisen yhteydessä tallennetut tiedot säilyvät arkistoituna ainakin 5 vuotta.

Millaisia tietosuojaan liittyviä valintoja voit tehdä?

Keräämme sinusta vain minimaalisesti tarvittavan määrän henkilötietoja. Jos et halua antaa NoUrSuk:n sinusta tarvitsemia henkilötietoja, voit käyttää sivustoa anonyymisti, mutta silloin sinulla on pääsy vain sivuston julkiseen materiaaliin. Esimerkiksi, seuran keskustelupalstoilla kaikki keskustelu käydään kunkin jäsenen omalla nimellä eikä anonyymi keskustelu ole mahdollista. Jos et halua antaa tai pitää ajan tasalla sähköpostiosoitettasi, sinulle ei tule henkilökohtaista kutsua seuran lakisääteisiin vuosikokouksiin.

Miksi lähetämme sinulle sähköpostia?

Voimme lähettää sinulle tämän sivuston henkilötiedoissa annettuun osoitteeseen sähköpostia esimerkiksi, kun

Haluamme lähettää sinulle kutsun seuran lakisääteiseen syys- tai kevätkokoukseen.
Olet ilmoittautunut johonkin tapahtumaan ja otamme sinuun yhteyttä sen vuoksi
Olet lähettänyt meille viestin ja vastaamme siihen
Haluamme lähettää sinulle tiedot päivityksestä, tietosuojailmoituksesta tai –varoituksesta
Haluamme lähettää sinulle jotain muuta seuraan liittyvää tärkeätä tietoa.

Linkit muille verkkosivustoille

Sivustollamme on linkkejä muille sivustoille. Emme vastaa linkitetyistä sivustoista, niiden sisällöstä tai tietosuojakäytännöistä. Perehdy kunkin linkitetyn sivuston omaan tietosuojaselosteeseen. Emme valvo linkitettyjä sivustoja ja vierailet niillä omalla vastuullasi.

Ota yhteyttä

Kaikki rakentava palaute jäsenrekisterin tai sivuston tietosuojasta ovat tervetullutta. Jos tässä tietosuojaselosteessa, jäsenrekisterin hallinnassa tai suran verkkosivustossa on yksityisyytesi suojaamiseen liittyviä ongelmia, kysy meiltä. Ota meihin yhteyttä myös silloin, kun haluat tietää tarkemmin henkilötietojesi säilyttämisestä, haluat päivittää henkilötietojasi, haluat poistaa henkilötietojasi tai haluat estää henkilötietojesi tulevan käytön.

Meihin saa yhteyden sähköpostitse osoitteella yllapito@nokianurheilusukeltajat.fi.

Miten verkkosivuston tietosuojaselosteen muutoksista tiedotetaan?

NoUrSuk:n toimintatavat ja -mallit kehittyvät jatkuvasti, joten myös tietosuojaselosteen sisältö muuttuu aika ajoin. Muokkaamme tietosuojaselostetta myös saamamme palautteen mukaan aina tarvittaessa. Julkaisemme päivitetyt tietosuojaselosteet verkkosivullamme, tässä samasta paikassa. Tunnistat päivitetyn tietosuojaselosteen sen lopusta löytyvästä julkaisupäivästä. Jos jatkat sivuston käyttöä päivitetyn tietosuojaselosteen julkaisun jälkeen, sinun katsotaan hyväksyneen uuden version.

Päivitetty 7.2.2023