Koulutus

Nokian Urheilusukeltajat ry:n koulutus tapahtuu Sukeltajaliiton hyväksymää koulutusohjelmaa noudattaen. Sukeltajaliitto on yhdistys, johon kuuluu jäseninä n. 180 urheilusukellusseuraa eri puolilta Suomea. Liiton jäsenseuroissa on n. 11 000 jäsentä. Sukeltajaliiton laitesukelluksen koulutusohjelma perustuu CMAS:n (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) ja NAUI:n (National Association of Underwater Instructors) määrittelemiin kansainvälisiin minimistandardeihin.

Ajankohtaista tietoa eri kursseista ja niiden rakenteesta löytyy Sukeltajaliiton sivuilta sekä alta.

Laitesukelluksen peruskurssi (P1)

Kurssin pääpaino on sukeltamisen käytännön perustaitojen opettelussa sekä
sukellusturvallisuudessa. Kurssin pakolliset koulutukset koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:
10 teoriaopetusosiosta, teoriakokeesta, 10 allasharjoituskerrasta sekä 5 avovesisukelluksesta.

Laitesukelluksen peruskurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet
suoranoususukellusten tekemiseen Suomen olosuhteissa enintään 15 – 20 metrin
syvyysalueelle.

Laitesukelluksen jatkokurssi (P2)

Laitesukelluksen jatkokurssin pääsyvaatimuksena on CMAS P1- tai NAUI Scuba Diver -kortti, tai muun vastaavan koulutusjärjestön perustason laitesukelluskortti. Kurssi koostuu noin 10 tunnista teoriaa ja vähintään 6 avovesisukelluksesta. Kurssilla syvennetään peruskurssilla opittuja tietoja ja harjoitellaan taitoja niin, että sukeltaja pystyy suunnittelemaan ja tekemään syvempiä sukelluksia turvallisesti.

Laitesukelluksen jatkokurssi antaa valmiudet sukeltaa 15-30 metrin syvyydessä.

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi (P3)

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin suoritettuaan sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukelluksen teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys. Kurssi antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrittäessä.

Sukeltajalla on laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Hän ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Kurssi koostuu teorialuennoista ja käytännön harjoituksista sekä maalla että avovedessä.

Sukellusturvallisuuskurssi (Rescue Diver)

Sukellusturvallisuuskurssin pääsyvaatimuksena on CMAS P1- tai NAUI Scuba Diver -kortti tai muun vastaavan koulutusjärjestön perustason kortti. Koostuu noin 6 tunnista teoriaa ja vähintään 3 avovesisukelluksesta. Kurssilla opitaan valmiuksia riskienhallintaan, yleisimpien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. Kurssi antaa valmiudet mm. sekä itsensä että sukellusparin pelastamiseen.

Nitrox -kurssi

Nitroksisukeltamisessa käytetään normaalin paineilman sijasta tavallista enemmän happea sisältävää kaasuseosta.

Nitroksilla ei voi sukeltaa yhtä syvälle kuin paineilmalla, mutta nitroksi mahdollistaa matalissa sukelluksissa sukellusaikojen turvallisen pidentämisen.

Jääsukellus

Jääsukelluskurssilla opimme turvallisen tavan sukeltaa jääkannen alla
ja jäätävissä olosuhteissa (alle +5 C).