Koulutus

Seuraava peruskurssi aloitetaan 21.2.2024
Seuraava jatkokurssi aloitetaan 18.1.2024
Seuraava nitrox-kurssi aloitetaan 18.1.2024
Lisätiedot ja ilmoittautumiset koulutus@nokianurheilusukeltajat.fi

 

Nokian Urheilusukeltajat ry:n koulutus tapahtuu Sukeltajaliiton hyväksymää koulutusohjelmaa noudattaen. Sukeltajaliitto on yhdistys, johon kuuluu jäseninä n. 180 urheilusukellusseuraa eri puolilta Suomea. Liiton jäsenseuroissa on n. 11 000 jäsentä. Sukeltajaliiton laitesukelluksen koulutusohjelma perustuu CMAS:n (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) määrittelemiin kansainvälisiin minimistandardeihin.

Ajankohtaista tietoa eri kursseista ja niiden rakenteesta löytyy Sukeltajaliiton sivuilta sekä alta.

Laitesukelluksen peruskurssi (P1)

Peruskurssilla opetellaan ne tiedot ja taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esimerkiksi sukellusseuran leireillä ja sukelluskeskusten järjestämillä retkillä. Kurssin pääpaino on käytännön perustaitojen opettelussa ja sukellusturvallisuudessa.

Peruskurssi sisältää teoriosuuden, allasharjoituksia ja vähintään 4 avovesisukellusta. Kurssi antaa valmiudet tehdä suoranoususukelluksia enintään 15-20 metrin syvyydessä edellyttäen, että sukellusolosuhteet ovat vastaavat tai paremmat kuin missä kurssi on järjestetty. Kurssin alaikäraja on 12 vuotta. Alle 14-vuotiaat voivat kuitenkin sukeltaa avovedessä ainoastaan täysi-ikäisen laitesukeltajan parina.

 

Laitesukelluksen jatkokurssi (P2)

Laitesukelluksen jatkokurssin pääsyvaatimuksena on CMAS P1- tai NAUI Scuba Diver -kortti, tai muun vastaavan koulutusjärjestön perustason laitesukelluskortti. Jatkokurssi koostuu teoriaosuudesta ja vähintään 4 avovesisukelluksesta. Kurssilla syvennetään peruskurssilla opittuja tietoja ja harjoitellaan taitoja niin, että sukeltaja pystyy suunnittelemaan ja tekemään syvempiä sukelluksia turvallisesti. Laitesukelluksen jatkokurssi antaa valmiudet tehdä keskisyviä sukelluksia 15-30 metrin syvyydessä

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi (P3)

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin suoritettuaan sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukelluksen teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys. Kurssi antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrittäessä.

Sukeltajalla on laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Hän ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Kurssi koostuu teorialuennoista ja käytännön harjoituksista sekä maalla että avovedessä.

Sukellusturvallisuuskurssi (Rescue Diver)

Sukellusturvallisuuskurssin pääsyvaatimuksena on CMAS P1- tai NAUI Scuba Diver -kortti tai muun vastaavan koulutusjärjestön perustason kortti. Koostuu noin 6 tunnista teoriaa ja vähintään 3 avovesisukelluksesta. Kurssilla opitaan valmiuksia riskienhallintaan, yleisimpien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. Kurssi antaa valmiudet mm. sekä itsensä että sukellusparin pelastamiseen.

Nitrox -kurssi

Nitroksisukeltamisessa käytetään normaalin paineilman sijasta tavallista enemmän happea sisältävää kaasuseosta.

Nitroksilla ei voi sukeltaa yhtä syvälle kuin paineilmalla, mutta nitroksi mahdollistaa matalissa sukelluksissa sukellusaikojen turvallisen pidentämisen.

Jääsukellus

Jääsukelluskurssilla opimme turvallisen tavan sukeltaa jääkannen alla
ja jäätävissä olosuhteissa (alle +5 C).